top of page

SLIK JOBBER VI MED FILM

En film kan være så mangt, her finner du informasjon om hva man bør tenke på ved bestilling, og forslag på estimerte budsjettpakker.
Vi fungerer både som et rent produksjonsselskap og vi kan stå for den totale produksjonen fra idéutvikling til ferdig resultat. Nedover på siden har vi beskrevet prosessen i en filmproduksjon dersom vi får det fulle og hele ansvaret. 

Hva koster en film?

Dette er et naturlig spørsmål å stille når du ønsker å få produsert en video som skal nå ut til dine kunder, og gjøre din bedrift synlig på nett. Vi skulle gjerne gitt deg et raskt svar på dette, men det er en del punkter som må tas stilling til før vi kan gi et konkret svar. Vi produserer video i et meget bredt spekter av budsjetter og ønsker ikke å skremme deg bort med et tilbud som er langt over det som er nødvendig for å lage din video.

Vi deler gjerne kostnadene i tre avgjørende punkter:
Tiden det tar å produsere.

Utstyret som er nødvendig for å lage videoen.

Mannskapet som trengs for å utføre rollene i produksjonen.

Tid

Tiden det tar å produsere filmen avgjør hvor lenge vi skal holde av folk og utstyr til din produksjon. Dette er ikke kun tid i opptak og klipp, men den totale tiden det tar å få alt i havn. Dersom vi skal besøke flere lokasjoner underveis er også reisetid og reisekostnader noe som må tas hensyn til i tilbudet. Skal det gjøres krevende opptak som gjør det nødvendig å spre det utover flere dager, eller klarer man å få filmet det nødvendige på én dag? Ønsker du flere versjoner av filmen, er dette er noe som vil utgjøre en lengre prosess i etterarbeid og ferdigstilling enn om du kun skulle hatt kun én versjon.

Utstyr

High & Low sitter på et rikt utstyrslager og har tilgang til det som trengs for å kunne produsere video i høyeste kvalitet, innen en rekke sjangere. Det er derfor viktig for oss å tilpasse utstyret etter ditt behov så vi ikke booker unødvendige produkter, samtidig som det er viktig å holde av det som er nødvendig for å møte de kravene som stilles til kvalitet. Ønsker du å inkludere intervjuer, dronebilder, bilrigger eller andre spesifikke ønsker, er praktisk å vite om dette før tilbudet lages. 

Mannskap 

Vi tar alle rollene i en produksjon seriøst og alle ledd i prosjektet skal få betalt etter Filmforbundets satser. Det er derfor viktig å kartlegge tidlig hvilket mannskap det er behov for i din produksjon. Holder det med en fotograf og klipper, eller er det nødvendig med roller som produsent, stylist, lysmester, skuespillere og regissør for å imøtekomme kravspesifikasjonene til filmen.

Som det altså kommer frem her - en film kan være så mangt. Det er derfor praktisk å ha tenkt litt over hva man ønsker, før man spør om et tilbud. Trenger du veiledning for å kunne gi en korrekt oppdragsbeskrivelse, er vi alltid åpne for å ta en telefonsamtale eller et møte hvor vi blir enige om et felles mål. Har du et budsjett klart, vet vi hvilke rammer vi har å forholde oss til og legger opp så godt løp vi kan i henhold til dette. Da blir det også tilbudsprosessen mye mer effektiv.

20210318_095339_edited.jpg
161743313_541323976848578_73840697394248
20210318_094620_edited.jpg
161462224_239738397848446_38754594196921

Budsjettpakker

Selv om alle henvendelser blir håndtert individuelt etter kundens behov, har vi laget noen eksempler på produksjonspakker i forskjellige budsjettkategorier. Slik kan du få en indikasjon på hva man kan forvente innen den budsjettrammen som er aktuell for deg. Vi presiserer at dette kun er estimater og at estimert kostnad kun er for produksjon. Det tar ikke høyde for eventuelle aktørhonorarer.


Budsjettpakke 1: Rimeligste løsning 

Den enkleste og minst kostbare produksjonspakken, bestående av en fotograf på opptak i en arbeidsdag og postproduksjon uten avansert grafikk. Kun det nødvendigste av utstyr og enkel lysrigg blir med ut på opptak. Klippen definerer mye av hvordan filmen blir. 

Noen ganger holder dette mer enn nok, men vi er prisgitt omgivelser og andre faktorer som kan påvirke sluttresultatet. Filmene i denne budsjettpakken har ofte en reportasjepreget look eller meget aktuell fremstilling. Passer perfekt til korte bedriftsvideoer og inneholder gjerne et par intervjuer og innklippsbilder.

Estimert pris:

fra ca 30 000 kr eks mva

Budsjettpakke 2: Godt planlagt, kostnadseffektiv produksjon 

Går man noe opp i pris får vi mulighet til å planlegge/utvikle idéer og manus. Vi vet hva slags bilder vi er ute etter og hvordan vi skal få disse bildene. Utstyrspakken planlegges gjerne også til shooten slik at vi er bedre rustet under opptak og produksjonstiden har rom for å strekke seg lengre enn kun én dag. Det åpnes også for mer kreativt etterarbeid som enkel animasjon og grafiske elementer. Her kan vi styre det visuelle i forhold til ambisjonsnivå og behov, det er derfor et litt større sprik i dette budsjettet. 

Estimert pris:

40 000 - 100 000 kr eks mva

Budsjettpakke 3: Godt planlagt, skal se bra ut 

Denne typen produksjon er ganske lik den forrige, men det legges mer tid inn i planleggingen og det brukes også mer ressurser på at det skal se pent ut. Dette gir både et bedre grunnkonsept og sluttresultat. Det er også naturlig her å koste på utseende enda mer enn hva man gjør i den forrige pakken. 

Estimert pris:

100 000 - 200 000 kr eks mva

Budsjettpakke 4: High-end reklamefilm 

Selv om vi alltid forsøker å være så kostnadsbesparende som mulig er det ofte i high-end løsninger et ønske eller behov for et større og mer erfarent crew, både i planlegging, produksjon og etterarbeidet. Dette er gjerne noe vi prioriterer dersom det også er planlagt å legge store ressurser i spredningen av filmen. Disse vil variere svært i pris da det er mange faktorer som spiller inn. 

Estimert pris:

200 000 - 1 000 000 + kr eks mva

Det å lage film - en strukturert prosess

1. HVA SKAL FORMIDLES?

I forarbeidet legges grunnlaget for prosjektet. Frøet blir plantet og konseptet blir laget gjennom gjensidig kommunikasjon, manusarbeid og konseptutvikling.

Skal det spilles på humor eller følelser? Hvilken visuell stil skal det være på produksjonen ?
Ønsker om hvor mange aktører og hvilke locations man ser for seg blir etablert og man lander den historien som skal fortelles. Her blir det også gjort rede for hvilket utstyr og mannskap som er nødvendig for å oppnå ønsket resultat. 

Godt forarbeid gjør resten av prosessen enklere og mer effektiv.

DIN BRIEF

Filmen skal kommunisere noe. Du beskriver for oss hva som ønskes med filmen: Hva er budskapet? Hvem er den for?

IDÉ OG KONSEPT

Basert på briefen utvikler vi ideer, og i tett dialog med deg lander vi på et konsept som passer prosjektet ditt.

MANUS

Med konseptet på plass, lager vi et utkast på manus som i detalj beskriver hvordan filmen skal bli.

MANUSGODKJENNING

Manusutkastet sendes til deg, og er ikke ferdig før du har godkjent det. Det er viktig at det leses nøye før godkjenning, slik at vi ender opp med akkurat den filmen du ønsker.

2. PLANLEGGING OG FORPRODUKSJON

Prosessen fra den kreative delen med idèutvikling og manus går nå over i en mer praktisk fase. I stedet for å se for seg hvordan det skal bli, skal vi nå se hvordan det faktisk kommer til å bli. Det blir tegnet storyboard for å etablere den billedlige fortellingen av historien, skuepspillere blir ansatt og location blir bestemt. Rekvisitter og kostymer blir handlet og man begynner å bli klar til opptak.

STORYBOARD

Vi lager et storyboard hvor vi skisserer kameravinkler og bevegelser i den rekkefølgen det skal vises i filmen. Storyboardet kan beskrives som en tegneserie av filmen, og fungerer som et oppslagsverk på filmsettet.

CASTING OG LOCATION

For at budskapet i filmen skal formidles best mulig, er vi grundige i valg av både skuespillere og opptakssted.

REKVISITTER

Detaljer kan avgjøre om en film oppleves troverdig eller ikke. Vi planlegger og velger ut rekvisitter, kostymer, sminke og styling som passer filmen best.

PRØVEOPPTAK

Prøveopptak gjennomføres for å sjekke at kameraføringer, lys, skuespill og andre tekniske aspekter gir de resultatene vi ønsker.

3. INNSPILLING

Alt som er forberedt i forproduksjonen skal nå settes til liv og skytes. Kamera, lyd og lys er satt. Skuespillere er klare med kostymer og replikker, location er klargjort med rekvisitter, vinklene er satt og kamera ruller. Gjennom monitor følger kunde med på alt som blir skutt og blir forsikret om at de får det som er avtalt. Mellom omrigg og tagninger brukes manus og storyboard som leksikon for å holde kontroll på bilder og replikker. Opptak loggføres og det føres backup. 

4. POST-PRODUKSJON

Alt som er skutt overføres til vår server for trygg oppbevaring og vi kan gå i gang med etterarbeidet. Her er det også et par ledd man skal gjennom for å få et ferdig resultat. Det er viktig at disse skjer i riktig rekkefølge, for å være så tids -og kostnadseffektive som mulig. Du vil motta en link med en versjoner av filmen hvor du enkelt kan legge igjen kommentar der du ønsker endringer. Tilbakemeldinger og kommentarer bør være så konkrete og omfattende som mulig så antall korreksjonsrunder blir redusert. Etter korreksjonsrunde begynner man å forme filmen til det ferdige resultatet og det blir lagt på lyddesign, grade og eventell ferdig animasjon.

KLIPP/OFFLINE

Vi justerer lengde og timing på klippene, og plasserer de i rekkefølgen bestemt av manus og storyboard. Før vi gjør noe mer med materialet, sender vi offline til deg for godkjenning.

ONLINE

Etter at offline er godkjent går vi mer detaljert til verks for å rendyrke hvert klipp, hver sekvens og hver overgang. Eventuelle forstyrrende elementer blir fjernet for at budskapet skal komme så tydelig frem som mulig.

LYDDESIGN

Lyden er et viktig element i enhver produksjon. Vi justerer lydelementer, tilsetter lydeffekter og musikk som løfter helhetsinntrykket og forsterker budskapet i filmen.

GRADING

Fargene på bildene ser ofte blasse og matte ut når de blir tatt ut av kamera. I fargekorrigeringen gir vi bildene en profesjonell finish med en filmatisk glød.

5. AVSLUTNING

Når filmen er ferdig leveres den til deg i ønsket format, vi liker å vise frem ferdig produkt i våre lokaler, men du kan gjerne bare motta den på mail om dette er ønskelig. Ved en visning vil man ha et hyggelig møte hvor man kan gå gjennom en debiref av prosjektet og diskutere hvordan prosessen har gått. Etter lansering setter vi veldig pris på  å feedback om hvordan produktet aller kampanjen har blitt mottatt i markedet. Så kan vi begynne å fantasere om neste prosjektet sammen.

PRESENTASJON

Vi inviterer til filmvisning i lokalene våres på Skedsmokorset, med mat og drikke og god stemning. Det er fortsatt mulig å foreslå endringer på filmen, men prosessen blir da mer omfattende enn om forslagene hadde kommet tidligere. Endelig produkt overleveres og er klar til å deles på de plattformene du måtte ønske.

EFFEKT OG VIRKNING

Når filmen deles på sosiale plattformer får du raskt en oversikt over hvordan filmen oppleves av publikum. Her kan det gjøres nyttige erfaringer for senere prosjekter.

bottom of page