top of page

BEDRIFTSVIDEO

factorytoyen_2.18.1.jpg
factorytoyen_2.15.1.jpg

 Videoproduksjon for bedrifter

High & Low har ved flere anledninger laget filmer og korte snutter til bedrifter innen et bredt spekter av yrkesgrupper, både til intern bruk og sosiale medier. Skal bedriften lansere et nytt konsept eller produkt, eller bare gi nyttig informasjon ut til kunder og publikum, er video en effektiv og god løsning for å spre budskap og synliggjøre din bedrift.

 

Å ha tilgjengelige videoer på diverse plattformer øker interessen for bedriften, gir mer tyngde, og plasserer deg høyere på lista over andre bedrifter i et stadig større konkurranserettet markedet.

 

Prosjekt Innovativ Rehabilitering

Norway Health Tech er et samlenavn på en gruppe kreative sjeler og bedrifter som jobber aktivt med innovative løsninger innen helsesektoren. Denne filmen er for "Prosjekt Innovativ Rehabilitering" som tar for seg rehabilitering av brukere og pasienter i vedkommedes nærmiljø, fremfor institusjoner. Dette gjør at rehabiliteringen blir mer tilpasset personens behov og øker motivasjonen til å bli bedre raskere, ved å inkludere personens hobby og interessepunkter i behandlingen. Norway Health Tech:

https://www.norwayhealthtech.com/nb/

 

Prosjekt Innovativ Rehabilitering:
https://innomed.no/
 

Sensorteknologi hos Factory Tøyen

Denne videoen ble laget i forkant av åpningen av CoWorking spacet "Factory Tøyen". Hovedoppdragsgiver er Digital Norway, en institusjon med mål om å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å ta i bruk nye og innovative teknologiske løsninger. I denne videoen ønsket de å belyse hvordan sensorteknologi fra "Disruptive Technology" kan være med på å gjøre hverdagen enklere og mer økonomisk for mindre bedrifter, da med Factory Tøyen som eksempel.

 


Digital Norway:
https://digitalnorway.com/

Disruptive Technologies:
https://www.disruptive-technologies.com/

Join21 - Nettverksledelse for bedrifter

Join21 er en bedrift som utvikler software-baserte løsninger for å finne ut hvordan kommunikasjon og informasjonsflyt beveger seg mellom ansatte i større bedrifter. Meningen med dette er å effektivisere informasjonsflyten mellom ansatte og ledere slik at interne saker blir raskere behandlet, og avstanden mellom avdelinger blir mindre. Join21:
https://join21.com/ 

Proptech Norway - 5 teknologier

Denne korte snutten var ment som en introduksjon til Proptech Norway, et initiativ som jobber aktivt med å kombinere teknologiske og innovative løsninger med eiendomsmarkedet.

 


Proptech Norway:
https://proptechnorway.co/ 

bottom of page