top of page

FREIA-NYHETER 2019

Mot slutten av 2018 var vi med på produksjonen av 3 små klipp for Freia. Oppdraget kom fra Gimpville som sto for animasjonen i filmene. Vår jobb var å caste skuespillere, og organisere opptaket. Alt ble filmet High & Low sitt studio hvor vi hadde ansvaret for lyssetting og håndtering av kamera. Vi gjorde seleksjoner av footage og sendte opptak videre til Gimpville for ferdigstillelse.

To av filmer ble lansert februar 2019 mens den siste kom ut senere på våren.

bottom of page