top of page

HORZE EQUESTRIAN 2018

Våren 2018 fikk vi kontakt med selskapet Horze som er et norsk selskap og internasjonal totalleverandør av klær og utstyr til hestemiljøet. De ville først og fremst ha produktvideoer av klær til nettsiden sin men var også interesserte i større produksjoner som skulle lanseres høsten samme år. Vi har fått et tett og godt samarbeid med Horze og totalt i 2018 produserte vi rett over 150 filmer for dem.

 

Studio opptak - Klær
Rett før sommeren startet for fullt, rigget vi opp studioet vårt og gjorde klart for 5 dager med hektisk filming. Målet var å filme 100 produktvideoer fordelt på flere kategorier. For å rekke dette måtte vi ta høyde for opptak av 20 filmer om dagen innenfor en normal arbeidsdag på 8 timer, 10 før- og 10 etter lunsj. Med god planlegging og kommunikasjon med kunden klarte vi å gjøre opptak av totalt 111 produktfilmer. Klipp og grading ble gjort på ca. 3 uker, så med en total produksjonstid på ca. 4 uker hadde vi levert 111 filmer i 3 forskjellige formater, 16:9, 1:1 og 9:16.

 

Location opptak - Hester

På sensommeren ble det satt av 2 opptaksdager hvor vi hadde base i en stall i Ski, her skulle vi filme produktvideoer av hester med hesteutstyr. Listen med produkter var ikke like lang som den vi skulle dekke i studio, men dyr er som kjent ikke like medgjørlige som mennesker, så hvert produkt tok lengre tid å skyte. 

 

Til tross for at hestene var noe skeptiske til kameramannen fikk vi gjort unna hele listen med produkter som tilsvarte ca. 40 filmer. Disse filmene er ment til nettside og nyhetsbrev fra Horze.

Kampanjefilmer Høst 2018
Vi fikk i oppgave å komme med idé til filmer som skulle brukes i forbindelse med Black Friday, Singles Day og Juleshopping. Etter å ha presentert 3 forskjellige konsepter landet selskapet på snakkende hester, hvor hestene snakker med hverandre bak menneskenes rygg. Et konsept som kan videreføres og spilles på i lang tid fremover.

High & Low har stått for alle ledd i produksjonen, fra ideutvikling og manus, til ferdig produkt. Våre gode venner i Goldbox har hatt ansvaret for animasjonen av hestene. Filmene er tekstes på 7 forskjellige språk og har et internasjonalt publikum. Black Friday - filmen hadde 4 millioner views  på facebook, 15 dager etter lansering. 

Black Friday
 

Singles Day
 

Julefilm
 

bottom of page