top of page

LO - KOMMUNEVALG-KAMPANJE 2019

I forbindelse med kommunevalget 2019 ble vi bedt om å produsere en kampanje for LO som hadde som hovedmål å få folk til å bruke stemmeretten sin i forbindelsen med valget. 

Med unntak av manus og idé sto High & Low for hele produksjonen. Gjennom vårt kontaktnetverk fikset vi casting, voiceover, location, og rekvisitter som var nødvendig for å løse oppdraget. Det ble laget en hovedfilm for kampanjen, samt 6 korte tesere som belyste ulike temaer folk må forholde seg når de vurder hvem di vil gi stemmen sin til. Disse småsnuttene ble sendt i forkant av lanseringen av hovedfilmen. Visningsflaten var sosiale medier og samtlige videoer engasjerte publikum, noe som resulterte i økt bevissthet rundt valget odiskusjoner kommentarfletene.
På facebook alene hadde videokampanjen i sin helhet over 1 million visninger.


 

Privatisering


 

Barnehage


 

Omsorg


 

bottom of page